ИнтерСеть
+38(095) 451-31-09, +38(071) 325-75-03
+38(095) 683-87-53, +38(071) 330-71-46

ПРАВИЛА НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


I. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГИ


1.1.

Інформацію про можливість підключення та надання Послуги Клієнт може отримати самостійно на сайті за адресою: http://inter-net.dn.ua/. Для підключення до Послуги Клієнта-суб'єкта господарювання Виконавець здійснює обстеження майбутнього Місця надання Послуги для попередньої оцінки необхідних робіт і матеріалів та складання калькуляції їх вартості.

1.2.

Підключення до Послуги можливе лише за наявності Технічних умов: Місце надання Послуги має знаходитись у межах покриття Телекомунікаційної мережі та Абонентське відгалуження має відповідати вимогам Підприємства.

1.3.

Для отримання Послуги доступу до пакетів телепрограм Клієнт повинен мати:

 • телевізійний приймач, що забезпечує прийом телепрограм.

1.4.

Для отримання Послуги доступу до Інтернету Клієнт повинен мати:

 • комп'ютер (комп'ютерний пристрій) з мережевою картою Ethernet ІЕЕЕ 802.3 з унікальною мережевою (МАС) адресою, що працює під керуванням операційної системи, в якій реалізовано в повному обсязі сімейство протоколів TCP/IP і підтримується отримання IP-адреси за протоколом DHCP відповідно до документу RFC2131.

1.5.

За відсутності Технічних умов для підключення та надання Послуги Підприємство інформує Клієнта про необхідні оперативно-технічні заходи, які можуть бути здійснені Підприємством або Клієнтом для їх створення.

1.6.

За наявності Технічних умов для підключення та надання Послуги Підприємство узгоджує з Клієнтом дату і час підключення до Послуги, формує та Виконавець надає Клієнту Рахунки на оплату замовлених Послуг, Супутніх додаткових сервісів, Додаткових послуг (кошторис оперативно-технічних заходів для створення Технічних умов при згоді Клієнта їх оплатити) згідно з чинними Тарифами.

1.7.

Для оформлення договірних відносин Клієнт має надати документи:

1.7.1.
Клієнт-фізична особа:
 1. паспорт громадянина України (оригінал/копію);
 2. довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал/копію) *;
 3. для іноземців – документ, який дозволяє ідентифікувати особу (паспорт, посвідчення особи), та додатково документи, що підтверджують законність перебування на території України.
1.7.2.
Клієнт-юридична особа (суб'єкт господарювання):
 1. свідоцтво про державну реєстрацію;
 2. довідку про внесення до ЄДРПОУ;
 3. довідку про взяття на облік платника податків;
 4. свідоцтво про реєстрацію платника податку (єдиного податку, ПДВ тощо);
 5. довіреність представника (якщо Договір укладається представником юридичної особи);
 6. паспорт громадянина України та копію його перших двох сторінок особи, яка підписує Договір.
1.7.3.
Клієнт-фізична особа-підприємець (суб'єкт господарювання):
 1. паспорт громадянина України та копію його перших двох сторінок;
 2. свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;
 3. свідоцтво про реєстрацію платника податку (єдиного податку, ПДВ тощо).
1.8.

Підключення до Послуги може здійснюватися уповноваженими Виконавцем. Підприємство має право надавати їм необхідну для виконання цих робіт інформацію про Клієнта/Абонента. Відповідальність за якість і своєчасність підключення до Послуги перед Клієнтом/Абонентом несе Підприємство.

1.9.

Підключення до Послуги здійснюється у присутності Абонента за наявності оплачених рахунків, зазначених у п. 1.6. Якщо ці рахунки було надано за фактом підключення до Послуги, вони мають бути сплачені протягом 10 днів з моменту їх отримання. В іншому разі Підприємство має право призупинити надання Послуги до моменту надходження оплати.


* — Законом України №320/94-ВР надано дозвіл не використовувати ідентифікаційний номер особі, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття ідентифікаційного номера. У паспорті зазначеної особи ставиться позначка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.