ИнтерСеть
+38(095) 451-31-09, +38(071) 325-75-03
+38(095) 683-87-53, +38(071) 330-71-46

ПРАВИЛА НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


II. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГОЮ


2.1.

Підприємство надає Послугу тільки Абонентам:

2.1.1.

Домашнім користувачам (фізичним особам): для індивідуального домашнього користування тільки у житловому фонді за Місцем надання Послуги.

2.1.2.

Бізнес-користувачам (суб'єктам господарювання: фізичним особам-підприємцям і юридичним особам): для користування Абонентом, а також з можливістю публічного користування іншими особами (зокрема, споживачами продукції/Послуг Абонента), якщо це зафіксовано відповідними умовами договірних відносин з Підприємством.

2.2.

Абонент не має права, якщо це не передбачено окремим договором з Підприємством:

2.2.1.

Використовувати на комерційній основі кінцеве обладнання та/або Абонентське відгалуження для надання Телекомунікаційних послуг третім особам за межами Місця надання Послуги.

2.2.2.

Передавати Послуги(у) третім особам.

2.3.

Послуги надаються безперервно за умови Додатного сальдо на ОР Абонента.

2.4.

Абонент може мати декілька Місць надання Послуги та Абонентських відгалужень, на кожне з яких оформлюється окремий Протокол замовлених послуг та обладнання/Договір.

2.5.

За одним Протоколом замовлених послуг та обладнання/Договором Абонент може замовити одну Послугу доступу до Інтернету та/або одну Послугу доступу до пакетів телепрограм.

2.6.

Підприємство видає Абоненту адресу та пароль доступу до Персонального сайту абонента, зазначаючи його у відривній частині Наряду на роботи з підключення та у Протоколі замовлених послуг та обладнання/Договорі.

2.7.

Абонент може безкоштовно змінити або повторно отримати Пароль до Персонального сайту абонента:

  • за телефоном Колл-центру або в Контакт-центрах Підприємства з обов'язковим повідомленням Паролю до Персонального сайту абонента або паспортних даних Абонента, або даних Протоколу замовлених послуг та обладнання, якщо Абонентфізична особа;
  • у Контакт-центрах Підприємства з обов'язковим наданням заяви на бланку організації з підписом керівника, завіреним печаткою, якщо Абонентсуб'єкт господарювання;
  • електронною поштою, якщо Абонент може звернутися до Підприємства з адреси в домені, за умови наявності даних для ідентифікації Абонента: номера Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору, адреси надання Послуги, прізвища, ім'я та по батькові, якщо Абонентфізична особа; заяви на бланку організації з підписом керівника, який завірено печаткою, якщо Абонентсуб'єкт господарювання.
2.8.

Абонент має право обрати та замовити один із запропонованих Підприємством Пакетів Інтернет, Планів Підписки.

2.9.

Надання Послуги доступу до пакетів телепрограм:

2.9.1.

Доступ до Пакетів телепрограм здійснюється відповідно до замовленого і оплаченого Абонентом Плану Підписки.

2.9.2.

За одним Протоколом замовлених послуг та обладнання/Договором Абонент може підключити не більше трьох телевізійних приймачів.

2.9.3.

Підприємство має право, і Абонент з цим погоджується, змінювати кількість і/або перелік телепрограм, що входять до певного Пакета телепрограм, а також кількість Пакетів телепрограм.

2.9.4.

Підприємство має право змінювати план частотного розміщення телепрограм у Телекомунікаційній мережі, змінювати характеристики модуляції сигналу, запроваджувати сучасні стандарти (технології), у тому числі технології передачі даних (цифрових потоків), що використовуються для передачі аудіо- та відеопотоків, припиняти надання Послуги доступу до пакетів телепрограм в аналоговому форматі, припиняти договірні відносини щодо надання Послуги доступу до пакетів телепрограм в аналоговому форматі.

2.10.

Надання послуги доступу до Інтернету:

2.10.1.

Абонент є ініціатором з'єднання з інформаційними та комунікаційними ресурсами мережі Інтернет. Час і тривалість з'єднання не обмежені.

2.10.2.

Безперервне надання Послуги можливе тільки за наявності унікальної мережевої (MAC) адреси на мережевому інтерфейсі комп'ютера Абонента (або іншого пристрою).

2.11.

Абонент має право замовити Супутні додаткові сервіси або відмовитися від них. Замовлення Супутніх додаткових сервісів здійснюється тільки за наявності коштів на ОР Абонента в сумі, достатній для їх оплати.

2.11.1.

Замовлення Супутніх додаткових сервісів та відмова від них здійснюється тільки на підставі заяви Абонента, яка передається до Підприємства через Контакт-центрах або електронною поштою, факсом, з обов'язковим підписом Абонента – для фізичних осіб, з обов'язковим підписом керівника, завіреним печаткою організації – для суб'єктів господарювання.

2.11.2.

Замовлені Супутні додаткові сервіси будуть доступними Абоненту протягом 3-х робочих днів після отримання Заяви Абонента та оплати їх вартості.