ИнтерСеть
+38(095) 451-31-09, +38(071) 325-75-03
+38(095) 683-87-53, +38(071) 330-71-46

ПРАВИЛА НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


III. ПРАВИЛА ОБЛІКУ ТА РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОСЛУГИ, СУПУТНІ ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ, ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ


3.1.

На підставі підписаного Протоколу замовлених послуг/Договору Підприємство забезпечує реєстрацію Абонента в Білінгу: відкриває Абонентові персональний ОР, номер якого унікальний.

3.2.

Білінг є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Абоненту Послуг і Супутніх Додаткових сервісів як у одиницях їх вимірювання, так і в одиницях вартості. Абонент погоджується, що під час вирішення спірних питань дані Білінгу Підприємства матимуть перевагу над іншими даними.

3.3.

Одиницею вартісного обліку спожитої Послуги в Білінгу є гривня. Облік ведеться з точністю до сьомого десяткового знака.

3.4.

Особливості обліку споживання Послуги доступу до Інтернету на ОР Абонента:

3.4.1.

Облік Трафіку, який використав Абонент, здійснюється Білінгом за даними, що знімаються зі спеціального обладнання. Дані Білінгу у режимі оn-line відображаються на ОР Абонента кожні 15 хвилин.

3.4.2.

Трафік вважається прийнятим/відправленим, якщо він зафіксований мережевим обладнанням Підприємства. Підприємство не несе відповідальності за неповну доставку зафіксованого трафіку до Абонента (адресата), якщо це зумовлено незалежними від Підприємства причинами, зокрема, недостатньою пропускною спроможністю каналу адресата чи транзитного провайдера, фільтрами, встановленими у Абонента, адресата або транзитного провайдера, або помилками маршрутизації, допущеними Абонентом, транзитним провайдером.

3.4.3.

Облік Трафіку, який використав Абонент, ведеться з точністю до байта (одиниці тарифікації) із застосуванням таких співвідношень: 1024 байт = 1 КБ, 1024 Кб = 1 МБ, 1024 Мб = 1 ГБ.

3.5.

Облік споживання Додаткових послуг та Супутніх додаткових сервісів здійснюється Білінгом на підставі даних про виконані наряди і зареєстрованих замовлень Абонентів.

3.6.

Оплата за Послуги, Супутні Додаткові сервіси, Додаткові послуги, матеріали та обладнання здійснюється тільки в гривнях відповідно до Тарифів, чинних у розрахунковому періоді:

3.6.1.

Абонентами-фізичними особами – через банківські установи на розрахунковий рахунок, зазначені у платіжному документі, або через інтерактивні системи електронних платежів, зазначені на сайті http://inter-net.dn.ua/payment.php

3.6.2.

Абонентами-суб'єктами господарювання – лише за безготівковим перерахуванням на розрахунковий рахунок Підприємства не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати, зазначеної у відповідному Рахунку-фактурі.

3.7.

Платежі, що надійшли до Підприємства, вносяться на ОР Абонента на підставі платіжних документів, переданих банківськими установами, або електронних повідомлень про здійснення оплат через електронні системи платежів.

3.8.

Абонент зобов'язаний здійснювати оплату Абонентної плати (вартості Тарифного плану), Супутніх додаткових сервісів на наступний місяць до 20-го числа поточного місяця *.

3.9.

У разі не отримання Рахунка в зазначений термін Абонент може отримати повторний Рахунок у Контакт-центрі.

3.10.

Абонент зобов'язаний використовуючи Персональний сайт абонента або звернувшись до Колл-центру Підприємства, контролювати стан свого ОР та не допускати виникнення від'ємного сальдо, своєчасно сплачувати рахунки, за необхідності здійснювати підтвердження оплати рахунка.

3.11.

Перед здійсненням чергової оплати Послуг, Супутніх додаткових сервісів Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами їх надання та вартістю. Оплатою Послуг (Супутніх додаткових сервісів) Абонент підтверджує, що ознайомився із чинними Тарифами на Послуги (Супутні додаткові сервіси), переліком телепрограм, що входять до певного Пакета, Профілями споживання (або Тарифними планами)/Планами підписки, та надає свою згоду на продовження договірних відносин з Підприємством на умовах, які встановлені Підприємством та є чинними на момент оплати. При не сплаті Послуг (Супутніх додаткових сервісів) нарахування коштів за них здійснюється до розірвання договірних відносин згідно з цими Правилами.

3.12.

Припинення надання Послуги та розірвання договірних відносин не звільняють Абонента від сплати за надані раніше Послуги, Додаткові послуги та Супутні додаткові сервіси, які Абонент зобов'язаний повністю сплатити за весь період дії Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору.

3.13.

Абонент має право на перерахунок абонплати з розрахунку щоденної абонплати у випадку, якщо він позбавленний можливості користуватися послугами з вини Підприємства на протязі періоду понад п'яти днів безперервно, якщо цей період підтверджений документально.


* — У зв'язку з тим, що за проходження платежів через каси банківських установ виникають затримки до 10-ти днів в ідентифікації платежів Абонентів на Підприємстві, Підприємство рекомендує Абонентам сплачувати рахунки до 20-го числа місяця для того, щоб інформація про платіж була відображена на ОР Абонента до початку розрахункового періоду (до 1-го числа наступного місяця).