ИнтерСеть
+38(095) 451-31-09, +38(071) 325-75-03
+38(095) 683-87-53, +38(071) 330-71-46

ПРАВИЛА НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


IV. ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ


4.1.

Абонент має право призупинити надання йому Послуги за власним бажанням:

4.1.1.

Подавши завірену особистим підписом Абонента заяву факсом, поштою або через Контакт-центр (з обов'язковим наданням посвідчення особи – для фізичних осіб, для суб'єктів господарювання – заяву на фірмовому бланку, підписану керівником і завірену печаткою).

4.2.

Підприємство має право призупинити надання Послуги Абонентові та/або відключити Абонентське відгалуження від Телекомунікаційної мережі, за умови від'ємного сальдо на ОР, до моменту надходження коштів на ОР Абонента і погашення заборгованості.

4.3.

Якщо призупинення здійснюється за зверненням Абонента, мінімальний термін призупинення надання Послуги становить 15 діб, максимальний термін – 3 місяці.

4.4.

Підприємство має право призупинити надання Послуги Абонентові та розірвати з ним договірні відносини якщо Абонент:

  • завдав або спробував завдати пошкодження базовому обладнанню/програмному забезпеченню Підприємства або користувачам мережі Інтернет шляхом умисного формування блокуючого трафіку, розповсюдження комп'ютерних вірусів, СПАМу та ін. У разі встановлення повторного факту Підприємство має право розірвати договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку;
  • поширює інформацію, що ображає честь і гідність інших Абонентів, персоналу Підприємства, працівників інших підприємств під час виконання ними своїх обов'язків з обслуговування Абонента;
  • порушив договірні зобов'язання, ці Правила, Норми користування Мережею (Додаток № 1 до цих Правил);
  • навмисно завдав шкоди іншим особам або здійснив дії, спрямовані на заподіяння такого збитку;
  • здійснив протиправні дії у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку;
  • надавав Послуги третім особам, якщо таке право не передбачено окремим Договором з Підприємством.
4.5.

Для здійснення Технічного обслуговування Виконавець має право призупинити надання Послуги на час проведення профілактичних робіт.

4.6.

Для призупинення надання Послуги доступу до пакетів телепрограм в аналоговому форматі Абонент має надати Підприємству відповідну заяву. У період призупинення надання всіх Послуг Абонентське відгалуження відключається від Телекомунікаційної мережі.