ИнтерСеть
+38(095) 451-31-09, +38(071) 325-75-03
+38(095) 683-87-53, +38(071) 330-71-46

ПРАВИЛА НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


V. ПОНОВЛЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ


5.1.

Абонент може самостійно поновити надання йому Послуги (крім випадків, зазначених у п.п. 4.2, 4.4 цих Правил) за наявності коштів на своєму ОР:

5.1.1.

Подавши завірену особистим підписом Абонента заяву факсом, поштою або через Контакт-центр (з обов'язковим наданням документів, що посвідчують особу – для фізичних осіб, заяву на фірмовому бланку, підписану керівником і завірену печаткою – для суб'єктів господарювання).

5.2.

Підприємство має право поновити надання або характеристики Послуги Абоненту самостійно, якщо термін призупинення Послуги, передбачений п. 4.3 цих Правил, перевищує 3 (три) календарних місяці.

5.3.

Поновлення надання або повторне підключення Послуги після призупинення її надання чи відключення Абонентського відгалуження з причини, вказаної у п. 4.2, Підприємство здійснює тільки після сплати заборгованості перед Підприємством, а також Абонентної плати (вартості Тарифного плану).

5.4.

Підприємство гарантує поновлення надання Послуги протягом 12 годин після надходження до Підприємства підтвердження здійснених Абонентом оплат, вказаних у п. 5.3, і протягом 48 годин за необхідності повторного підключення Абонентського відгалуження.

5.5.

З метою визначення обставин прецедентів, зазначених у п.п. 4.4, 4.7 (ступінь причетності Абонента, наявності/відсутності злого наміру в діях Абонента, величина заподіяного збитку та інших обставин), Підприємство може провести службове розслідування. Рішення про поновлення надання Послуги Абоненту Підприємство приймає тільки за результатами службового розслідування, припинення зазначених дій з боку Абонента та наявності підписаного гарантійного листа від Абонента.